Πιστοποιήσεις


AIEL, ιταλική Αγροδασικού Energies Συλλόγου, είναι η σύνδεση των επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας από ξύλο, με επιχειρησιακό αρχηγείοστην Legnaro (Padova) του.Από 15 χρόνια είναι αφιερωμένη στην προώθηση της ορθής και βιώσιμης εκμετάλλευσης της ενέργειας από αγρο-δασικής βιομάζας, κυρίως από ξύλο βιο -fuels (www.aiel.cia.it). Η ένωση αντιπροσωπεύει περίπου 500 επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού, ιδίως περίπου 70% των ιταλικών και ευρωπαϊκών βιομηχανιών κατασκευής οικιακών συσκευών και λεβήτων (με συνολικό κύκλο εργασιών περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ). AIEL ιδρύθηκε και λειτουργεί σε τρία συστήματα πιστοποίησης Ιταλία: ENplus (το ίζημα), Biomassplus (για ροκανίδια και τα σφαιρίδια) και τον καθαρό αέρα (για τους φούρνους, τα ένθετα και λέβητες, μέχρι 35 kW λιγότερη ενέργεια, σόμπες με ξύλα και pellets). Για την καλύτερη εκπροσώπηση και την προστασία των συμφερόντων όλων των εταιρειών μελών, συμπεριλαμβανομένης της AMG S.p.A., AIEL είναι δομημένο σε 5 ομάδες:

Gruppo Produttori Professionali Biomasse Gruppo Produttori e Distributori Pellet ENplus Gruppo Apparecchi Domestici Gruppo Caldaie a Biomassa Installatore Manutentore Impianti a Biomasse

Το οικιακές συσκευές Ομάδα, ακριβώς λόγω των στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020, προωθεί μεταξύ των εταιρειών-μελών του τον δρόμο της εποικοδομητικής και την τεχνολογική καινοτομία για να φέρει την ποιότητα των προϊόντων στην αγορά με την καλύτερη απόδοση σε αποδόσεις και χαμηλότερα όρια εκπομπών. Ο κοινός στόχος είναι να διαδώσει τη χρήση των εναλλακτικών ενεργειακών προϊόντων με τεχνικά και ποιοτικά κατάλληλο που επιτρέπουν τη σωστή χρήση σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον γύρω μας. Για «οικιακός εξοπλισμός» σημαίνει σόμπες, κουζίνες, ένθετα και thermostoves λειτουργούν σε ξύλο βιομάζα με ισχύ κάτω των 35kW.Η πιστοποίηση TUV μας βοηθάει να ικανοποιήσουμε πλήρως τον πελάτη με την αύξηση της ανταγωνιστικής ικανότητας των προιόντων μας στην αγορά. Γιατί; Η TUV ως ένας ουδέτερος φορέας για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, επιθεώρησης και δοκιμών μας βοηθάει ώστε να έρθει το τελικό προϊόν σε εκείνα τα standart που θα διασφαλίσουν ότι τα πρότυπα αυτά με την πάροδο του χρόνου έχουν μια σταθερή απόδοση και αξιοπιστία. Οι σόμπες Kalor είναι από τις καλύτερες παρουσίες στη διεθνή αγορά. Όλες οι γραμμές παραγωγής έχουν υποβληθεί σε αυστηρό και συνεχή έλεγχο από την TUV. Η γραμμή παραγωγής κατά τη διάρκεια του χρόνου παρέχει 97,89% της αποδοτικότητας ενώ το μοντέλο Perfecta εγγυάται αμετάβλητα με την πάροδο του χρόνου 92,7% αποδοτικότητα. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ΤUV.aria pulita generico

Aria Pulita consente di attribuire a ciascun generatore di calore certificato una classe di qualità, coerente con i livelli qualitativi assicurati. Le diverse classi di qualità sono identificate mediante un numero crescente di “stelle” variabile da 1 a 4, che corrispondono alla misura dei gradi di merito delle prestazioni riscontrate. Per ottenere l’attestato di certificazione Aria Pulita deve essere verificata l’appartenenza del prodotto a una classe non inferiore a “2 stelle”. Infatti, le prestazioni corrispondenti alla prima classe di certificazione (classe “a una stella”), non consentono l’ottenimento della certificazione.

La classe di qualità è coerente ai livelli prestazionali espressi in termini di:

  • Emissioni di particolato primario (PP)
  • Emissioni di composti organici totali (OGT)
  • Emissioni di ossido di azoto (NOx)
  • Emissioni di monossido di carbonio (CO)
  • Rendimento (η)


CSTB

Il Centro Scientifico e Tecnico per l’edilizia (CSTB) è l’organizzazione nazionale francese che fornisce servizi di ricerca e innovazione, consulenza, test, formazione e certificazione nel settore edile.
La missione del CSTB è garantire la qualità e la sicurezza degli edifici e sostenere l’innovazione dall’idea al mercato. Unisce le competenze multidisciplinari per sviluppare e condividere le conoscenze scientifiche e tecniche essenziali e per fornire alle parti interessate risposte alle sfide della loro pratica professionale. Il CSTB si concentra su quattro attività chiave: ricerca e consulenza, valutazione, certificazione e diffusione delle conoscenze. Il suo campo di competenza riguarda i prodotti da costruzione, gli edifici e la loro integrazione nei quartieri e nelle città.