Συμπαγείς λέβητες

caldaia_compatta_kalor
A+
Detrazioni
aria pulita generico

Σχεδιασμένη για να εξασφαλιστεί μια τέλεια καθαρισμό της σχά- ρας τόσο κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης και κατά την κανονική λειτουργία του λέβητα, εξασφαλίζοντας την πρωτογενή και δευτερογενή δίοδο αέρα για την καύση, ο μηχανισμός εξασφαλίζει τέλεια καθαρισμό της σχάρας κατά την εκκίνηση του λέβητα , εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλη δύναμη. Η αυτο καθαρισμού σύ- στημα λειτουργεί με την καθιερωμένη περιοδικών κύκλων. Η κινούμενη σχάρα καθαρίζει τον πάτο έγκαυμα κατσαρόλα χωρίς να απενεργοποιήσετε το λέβητα, αποφεύγοντας έτσι νέα δάνεια? με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το θάλαμο καύσης και δεν θα χρειαστεί να καθαρίσετε το χέρι το μαγκάλι πριν από νέα δάνεια, όπως είναι η περίπτωση για τους συνήθεις λέβητες με μαγκάλια.

Στατιστικά

Θερμική επιφάνεια: 450 Mc
Διαστάσεις (LxHxP): 562x701x1081
Παγκόσμια θερμική ισχύς (MAX-MIN): 16,16 – 4,89 Kw
Ωριαία κατανάλωση (MAX-MIN): 3,37 – 1,02 Kg
Εκτέλεση (MAX-MIN): 89,11% – 87,87%

κατεβάσετε

τεχνικό δελτίο
Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC)
Ενεργειακή ετικέτα
Εγχειρίδιο θερμότητας λογαριασμού
Φύλλο προϊόντος

Θερμική επιφάνεια: 470 Mc
Διαστάσεις (LxHxP): 610x786x1240
Παγκόσμια θερμική ισχύς (MAX-MIN): 19,00 – 5,86 Kw
Ωριαία κατανάλωση (MAX-MIN): 3,87 – 1,19 Kg
Εκτέλεση (MAX-MIN): 92,13% – 88,82%

κατεβάσετε

τεχνικό δελτίο
Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC)
Ενεργειακή ετικέτα
Εγχειρίδιο θερμότητας λογαριασμού
Φύλλο προϊόντος

Θερμική επιφάνεια: 540 Mc
Διαστάσεις (LxHxP): 610x786x1240
Παγκόσμια θερμική ισχύς (MAX-MIN): 23,79 – 5,86 Kw
Ωριαία κατανάλωση (MAX-MIN): 4,85 – 1,20 Kg
Εκτέλεση (MAX-MIN): 90,39% – 88,82%

κατεβάσετε

τεχνικό δελτίο
Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC)
Ενεργειακή ετικέτα
Εγχειρίδιο θερμότητας λογαριασμού
Φύλλο προϊόντος

Θερμική επιφάνεια: 630 Mc
Διαστάσεις (LxHxP): 690x860x1368 
Παγκόσμια θερμική ισχύς (MAX-MIN): 27,17 – 7,00 Kw
Ωριαία κατανάλωση (MAX-MIN): 5,54 – 1,43 Kg
Εκτέλεση (MAX-MIN): 90,65% – 90,09%

κατεβάσετε

τεχνικό δελτίο
Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC)
Ενεργειακή ετικέτα
Εγχειρίδιο θερμότητας λογαριασμού
Φύλλο προϊόντος

Θερμική επιφάνεια: 750 Mc
Διαστάσεις (LxHxP): 690x860x1368
Παγκόσμια θερμική ισχύς (MAX-MIN): 31,80 – 7,00 Kw
Ωριαία κατανάλωση (MAX-MIN): 6,48 – 1,43 Kg
Εκτέλεση (MAX-MIN): 91,64% – 90,65%

κατεβάσετε

τεχνικό δελτίο
Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC)
Ενεργειακή ετικέτα
Εγχειρίδιο θερμότητας λογαριασμού
Φύλλο προϊόντος

Θέλετε να μάθετε περισσότερα?

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το προϊόν? Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!