Πνευματικο φορτωση του ιζηματοσ

Serbatoio Pellet Kalor

Αυτόματη πνευματικό σύστημα τροφοδοσίας pellet, σωλήνα (πρότυπο 20m) και των εξωτερικών Remotable χοάνη με χωρητικότητα 1800 λίτρων (1130 kg) των καυσίμων. 3 διαφορετικές εξωτερικές δεξαμενές των 450 Kg / 790 Kg / 1130 Kg.

Προαιρετικό διαθέσιμο για όλα τα παρακάτω μοντέλα συμπαγούς λέβητα:

  • Mod. 16 / 20 / 24 / 28 / 32 standard
  • Mod. 16 / 20 / 24 / 28 / 34 A
  • Mod. 20 / 24 / 28 / 34 AC